Vergoedingen

Zorgverzekeraar:

Therapeuten die beschikken over medische en/of psychosociale basiskennis worden door een aantal zorgverzekeraars vergoed. Dat is goed nieuws want Bereik jezelf beschikt over beide diploma’s.¬† Vergoeding, bij een individuele behandeling, vindt plaats vanuit uw aanvullende pakket. Uw eigen risico wordt NIET aangesproken.Doorgaans wordt er een deel van de kosten vergoed. U heeft geen verwijsbrief nodig.

Informeert u altijd zelf bij uw zorgverzekeraar of een behandeling  voor vergoeding in aanmerking komt. Bereik jezelf is niet op de hoogte van uw polisvoorwaarden en staat buiten dit proces.

Bereik jezelf is aangesloten bij de beroepsorganisatie CAT complementair (stroming psychosociale therapie) en voldoet aan de Wkkgz door aansluiting bij de GAT geschillencommissie.

cat_vergoedbaar_2021_internet

Werkgever:

Coachingstrajecten en Mindfulness training worden steeds vaker vergoed door de werkgever.
Bereik jezelf biedt aantrekkelijke tarieven wanneer meerdere medewerkers een training volgen.
Het geven van groepstraining op locatie komt veel voor en kan zowel overdag als in de avonduren plaatsvinden.

 

Behandelingen en prestatiecode

Gesprekstherapie 24500 (behandeling psychotherapie)
Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

EMDR 24513 (lichaamsgerichte psychotherapie) en
NLP individueel consult 24513

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.