Mindfulness

Er zijn GEEN mindfulness groepstrainingen gepland voor 2021,  dit in verband met het Coronavirus.
Een individueel traject ( op ruime afstand)  is wel mogelijk. 

Mindfulness is een methode om los te komen van onbewuste, automatisch ingesleten patronen. Als we onze aandacht richten op hoe de dingen ‘nu’ zijn dan komen we in contact met een diepe toestand van ontspanning van lichaam en geest.

Leven in het nu

Mindfulness betekent eenvoudig gezegd: met alle aandacht leven in het nu. Er is geen gisteren, geen morgen er is alleen vandaag. Het is niet eenvoudig om volledig in het ‘nu’ te zijn. Dikwijls kunnen je gedachten afdwalen naar het verleden, of pieker je over de toekomst. Misschien denk je helemaal niet na bij de dingen die je doet. Als je automatisch door de dag beweegt ben je vooral mindless, je waarneming werkt op de automatische piloot: je kunt ook zeggen dat je onbedachtzaam bent.

Voorbeelden

Een voorbeeld van ‘op de automatische piloot’ kan zijn dat je dagelijks in je auto een vaste route rijdt, je vertrekt en komt aan op je bestemming zonder er eigenlijk bij na te denken hoe je nu gereden bent.

Een ander voorbeeld: Je moet examen doen en tijdens dit examen raak je verstrikt in een soort gepieker. ‘Had ik het maar beter geleerd, was ik maar eerder begonnen’ De aandacht die je nu nodig hebt om de vragen te beantwoorden verschuift naar het verleden. Daarbij komt dat negatieve gedachten die ontstaan over jezelf zoals, ‘ik kan het niet’ of ‘ik ben niet slim genoeg’, het denkproces van het huidige moment verhinderen. In deze situatie kun je zeggen dat je meer selectief op jezelf gericht bent dan op de taak het tentamen zo goed mogelijk te maken.

Kiezen voor mindfulness

Mindfulness kan rust brengen in een hoofd vol met gedachten, zowel positieve als negatieve gedachten. Waar het om gaat is dat je datgene wat zich op een moment aandient, ervaart zonder te oordelen. Sensaties, gevoelens en gedachten komen langs en ze gaan weer weg. Onaangename gevoelens en gedachten wil een mens liever niet, maar wat te doen als ze er toch zijn? Door je erdoor mee te laten slepen, of weg te drukken, help je jezelf niet. Bij mindfulness leer je om een andere houding te vinden ten aanzien van wat zich zo in jou afspeelt. Je houding wordt meer de houding van de onderzoeker, je kijkt als het ware naar je eigen ‘ik’ op een afstand. Minder ‘zo ben ik’ en ‘zo is het’ maar meer ‘ zo neem ik dit waar’ en `zo denk ik dat’. Door meer bewust te worden schep je ruimte voor jezelf, je gedachten en je emoties. Je bent beter in staat om te bemerken hoe gebeurtenissen, gevoelens en gedrag elkaar activeren en daardoor ook beter in staat om te kiezen om op een andere, wijzere manier, om te gaan met de ervaring van het huidige moment.

Mindfulness trainingen in verschillende vormen

Bereik jezelf verzorgt individuele trainingen, groepstrainingen, en op maat trainingen voor echtparen/stellen.De trainingen vinden plaats in Purmerend of, indien u dat wenst, op locatie.
De trainingen zijn gebaseerd op een combinatie van MBSR en MBCT, ontwikkeld door  grondlegger Jon Kabat-Zinn en de cognitief therapeuten Segal, Williams en Teasdale. De training is een 8-wekelijks programma waarin wordt gemediteerd en je daarnaast veel leert over gedragspatronen, gedachten en gevoelens die je dikwijls belemmeren in je dagelijks leven.

Bij welke klachten kan deze mindfulness training u helpen?

Hoe ziet de training eruit?

Groepstraining ( niet )
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 à 2,5 uur en een terugkomavond na vijf weken. De training is inclusief een individueel kennismakingsgesprek van een half uur in Purmerend. We werken in kleine groepjes, het aantal deelnemers bedraagt maximaal 10 in Wormerveer en 5 in Purmerend. Bij de training krijgt u geluidsbestanden om zelf thuis te kunnen oefenen, bijbehorende theorie en thee. Tijdens de training wordt rekening gehouden met individuele aandachtsgebieden, het gaat uiteindelijk om uw persoonlijk resultaat. Dit betekent dat er wekelijks, en aan het eind van het traject (eindevaluatie)uw persoonlijke situatie wordt besproken. Na de volledige training, kunt u het geleerde zelfstandig toepassen. Tijdens de training is er ook gelegenheid om onderlinge ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. De sfeer is warm en vertrouwd.

Individuele training
Wilt u liever een individuele training volgen waarbij u de oefeningen samen met de instructrice kunt doen? Bereik jezelf biedt individuele trainingen het hele jaar door. Samen met u wordt tijdens het intake gesprek gekeken naar uw wensen en specifieke aandachtsgebieden en aan de hand hiervan wordt voor u een traject op maat samengesteld. Dit zou kunnen betekenen dat u er bijvoorbeeld voor kiest om de sessies om de week te laten plaatsvinden en/of variabele tijden te plannen.Ook bij de individuele training krijgt u geluidsbestanden met oefeningen, bijbehorende theorie en thee. Qua inhoud is de individuele training gelijk aan die in groepsverband.

Echtparen/stellen
Steeds vaker melden echtparen/stellen zich aan voor een mindfulnesstraining in privésetting. Een harmonieuze en langdurige relatie is namelijk niet altijd vanzelfsprekend. Minder prettige omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat uw relatie onder druk komt te staan. Wanneer de liefde er nog wel is, kun je er samen aan werken.
Met elkaar de uitdaging aangaan om meer te genieten van het leven, is één van de belangrijkste redenen om samen aan mindfulness te beginnen. De training wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. Alle issues binnen uw relatie zijn bespreekbaar. Het uitgangspunt is dat u na 8 weken bewust bent van hetgeen u weerhoudt van “samen echt te genieten in het NU”. De valkuilen en hobbels worden zichtbaar en u heeft geleerd om hiermee om te gaan. Wilt u uw relatie een nieuw leven inblazen, of elkaar simpelweg beter leren begrijpen? Aarzel dan niet om samen te komen. Zijn er geen relatieproblemen en wilt u toch samen aan uw persoonlijke aandachtsgebieden werken? Dat kan natuurlijk ook, samen en toch privé.
In onderling overleg maken we afspraken voor de sessies.

Hier kunt u kijken voor data, tarieven en vergoedingen of voor het inschrijven voor één van de trainingen. Ook voor individuele/echtparen trainingen kunt u het inschrijfformulier invullen, en aangeven dat u voor deze mogelijkheid kiest. Het verplicht u tot niets. Er zal telefonisch contact met u worden opgenomen.