Wat is traumatherapie (EMDR)

EMDR (Eye Movement Desensitisation en Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de negatieve gevolgen van een traumatische gebeurtenis. Dit kan bijvoorbeeld een ongeval, een geweldsmisdrijf, een echtscheiding of het overlijden van een dierbaar persoon zijn. Ook nare jeugdervaringen, zoals pesterijen, krenkingen of seksueel misbruik, kunnen een oorzaak zijn van psychische klachten. De nare ervaringen worden herbeleefd (flashbacks) of uiten zich in nachtmerries. Deze klachten blijven terugkomen en verliezen niet aan kracht. Ook kunt u last krijgen van PTSS (posttraumatische stressstoornis) wat gepaard gaat met schrik- en vermijdingsreacties. Dit zijn klachten die voortkomen uit de nare herinnering en/of gebeurtenis, waarbij het eraan denken nog steeds een bepaalde reactie oproept.

EMDR is breed toepasbaar

Naast de grote ingrijpende gebeurtenissen, kan EMDR ook worden toegepast bij trauma’s van kleinere omvang. U kunt hierbij denken aan ruzies, faalervaringen, problemen in de partnerrelatie, of nare opmerkingen die u hebben gekwetst. Deze kleinere trauma’s  kunnen leiden tot vermijdingsgedrag, fobieën en faalangst. Ook hier kan EMDR effectief zijn.

Hoe werkt EMDR?

EMDR is een effectieve, snelwerkende therapie. Het gaat erom dat u terugdenkt aan de negatieve gebeurtenis met de daarbij behorende beelden, gedachten en gevoelens. Om een goed beeld te krijgen van de gebeurtenis, is het van belang dat er zoveel mogelijk informatie verzameld wordt. Wanneer het ‘plaatje’ helemaal compleet is, dan kan het verwerkingsproces worden opgestart.

Samen met de therapeute wordt oude (disfunctionele) informatie opgeroepen en nieuwe (functionele) informatie geïntroduceerd. De verwerking daarvan wordt bevorderd door een afleidende stimuli (bijvoorbeeld oogbewegingen) waardoor de negatieve gevolgen afnemen. Tussen de verschillende EMDR sets  zal er gevraagd worden naar wat er opkomt in uw gedachten en welk gevoel u ervaart. Door EMDR worden gevoelens en gedachten in werking gezet, waardoor er veranderingen kunnen plaatsvinden in uw lichaam en geest.

Wat zijn de te verwachten effecten van EMDR?

Het zal steeds makkelijker worden om aan de nare gebeurtenis terug te denken. De emotionele lading zal aan kracht verliezen. In veel gevallen veranderen de herinneringsbeelden. Het kan ook zijn  dat er nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende/angstige, betekenis geven aan de traumatische ervaring. De effecten van EMDR kunnen even doorwerken, dat is positief. Nieuwe beelden en gevoelens, die gewenst zijn, kunnen korte tijd voor lichte verwarring zorgen. Dit duurt in het algemeen enkele dagen waarna er weer een nieuwe balans in het leven ontstaat waarmee u verder kunt.

De rol van de EMDR therapeut

De therapeut zal vooraf duidelijk uitleggen wat zij gaat doen.
Het is de bedoeling dat u zich op uw gemak voelt en vrijuit kunt praten.
Een warme en open sfeer zorgt voor de beste resultaten, en dat is waar het uiteindelijk om gaat.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Sandra Plas op telefoonnummer 06-81956629.
U kunt ook uw informatie achterlaten via het inschrijfformulier, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Tarieven

Intake: € 50,-

Behandeling: € 65,-    (45 minuten)
Behandeling: € 85,-    ( 60 minuten)

Betaling geschiedt per sessie, waarbij u uw factuur ontvangt.